Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ελευθεριάδης Βασίλειος   Πρόεδρος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος   Αντιπρόεδρος
Φιλιππίδου Μελίνα   Ταμίας
Αραμπατζής Αντώνης   Γραμματέας
Αφένδρας Δημήτριος   Μέλος